Kategorier

Trafikstörningar

Omledning förbi brobygge

Senast ändrad: 2019-07-09 09:29

Sprängarbeten på E14

Senast ändrad: 2019-07-09 09:26

E14/Timmervägen trafik leds via Tegelvägen

Senast ändrad: 2019-06-28 15:56

Nya och uppdaterade projekt

Ny!

Tillgänglighetsanpassning Södra allén

Sommaren 2019
Senast ändrad: 2019-06-26 08:36
Ny!

Tunadal - ombyggnation av elnätet Läs mer...

Maj 2019 - November 2019
Senast ändrad: 2019-06-26 08:33
Ny!

Granloholmsvägen med omnejd Läs mer...

Maj 2019 - November 2019
Senast ändrad: 2019-06-26 07:54
Ny!

Gångviken - ombyggnad av elnätet Läs mer...

Sommaren 2019
Senast ändrad: 2019-06-26 07:42

Storbron - Bygget av en ny Storbro Läs mer...

2018-2020
Senast ändrad: 2019-06-25 00:42

Begränsad framkomlighet på Skönsbergsvägen Läs mer...

Oktober 2018 - oktober 2019
Senast ändrad: 2019-06-24 08:47

Gång- och cykelväg längs Fridhemsgatan Läs mer...

Maj 2019 - September 2019
Senast ändrad: 2019-06-20 13:40

Gång- och cykelväg Nackstavägen Läs mer...

Augusti-Oktober 2019
Senast ändrad: 2019-06-20 13:37
Ny!

Förstärkningsarbeten Skolhusallén Läs mer...

Juni-Juli 2019
Senast ändrad: 2019-06-18 23:25

Upprustning av Metallvägarna Läs mer...

Juni - Hösten 2019
Senast ändrad: 2019-06-16 23:37