Välj kategori:
Nya stadsdelar
Trafik, väg & järnväg
Bostäder
Grönområden, fritid & miljö
Kommunal service
Driftstörning
Detaljplaner, planprogram


Nya och uppdaterade projektBegränsad framkomlighet mellan Klockarberget-Nolby Läs mer...

30 april - 6 juli

Den 30 april och fram till 6 juli begränsas framkomligheten på väg 562. Under denna period ska asfalt fräsas bort och bergmassor för järnvägen läggas ut på delar av vägen. Om möjligt välj en annan väg eller ta extra restid i beräkning.

Bygget av en ny Storbro Läs mer...

2018-2020

En ny Storbro ska byggas då den befintliga bron blivit gammal, fått dålig bärighet och därför måste rivas. Arbetet påbörjas våren 2018 och beräknas vara klart sommaren 2020.

Broreparation: Matfors Läs mer...

Januari 2016 - sommaren 2018

Gamla bron över Ljungan, längs Bruksgatan i Matfors är avstängd mellan 25 januari 2016 - sommaren 2018. Motorfordonstrafiken hänvisas under byggtiden via Väg 544, d.v.s. angränsande bro över Ljungan.

Alnövägen, upprustning Läs mer...

Våren 2017 - hösten 2018

Upprustning av gång- och cykelvägen längs Alnövägen mellan cirkulationsplatsen vid Circle K och Pottängsvägen.

Ledningsarbeten: Sjögatan-Strandgatan-Köpmangatan Läs mer...

Februari 2017 - sommaren 2018

MittSverige Vatten & Avfall genomför omfattande ledningsarbeten med vatten och avloppsledningar längs sträckan: Sjögatan - Strandgatan - Köpmangatan - Norra-Järnvägsgatan.