Grönområden, fritid & miljö
Kommunal service
Trafik, väg & järnväg
Driftstörning
Detaljplaner, planprogram
Nya stadsdelar
Bostäder

Uppdaterade projekt


Broreparation: Matfors Läs mer...

Januari 2016 - sommaren 2018
Senast ändrad: 2018-05-28 13:03

Gång- och cykelväg längs Göteborgsv. i Granloholm Läs mer...

Maj 2018 - September 2018
Senast ändrad: 2018-05-21 09:07

Begränsad framkomlighet mellan Klockarberget-Nolby Läs mer...

30 april - 6 juli
Senast ändrad: 2018-04-12 10:40

Bygget av en ny Storbro Läs mer...

2018-2020
Senast ändrad: 2018-03-22 14:09

Alnövägen, upprustning Läs mer...

Våren 2017 - hösten 2018
Senast ändrad: 2017-03-17 12:53

Ledningsarbeten: Sjögatan-Strandgatan-Köpmangatan Läs mer...

Februari 2017 - sommaren 2018
Senast ändrad: 2017-01-23 14:47